Page 7 - Zimní fascinace 2019/2020
P. 7

Porsche Tequipment.

                                Zima vytváří z krajiny něco zcela  vzhledem, ale také funkčností. Je to
                                výjimečného. A ta to následně přenese dáno faktem, že všechny produkty
                                i na vaše Porsche. Proto jsme pro vás  Tequipment určené pro jednotlivé
                                připravili doplňkovou individualizaci  modely jsou navrženy s ohledem
                                z programu Porsche Tequipment.  na celkové vlastnosti daného vozu
                                Každé jednotlivé prvky tohoto  jsou podle nich naladěny i testovány.
                                příslušenství jsou částmi celkového  Vytvořili je stejní inženýři a designeři,
                                konceptu. Přesně pro vaše Porsche  kteří pracovali i na samotných
                                a podle vašich představ. Jednotlivé  automobilech.
                                součásti vás nepřekvapí pouze svým
                                http://fascinace.porsche.cz/porsche-tequipment
                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12