Page 5 - Zimní fascinace 2019/2020
P. 5

100 % v nejlepších rukou. Porsche Servis.

                                Vaše Porsche je navrženo pro  známe každý model Porsche. Jsme
                                celoroční provoz. Je připraveno  připraveni poskytnout jak vyčištění,
                                nabídnout potěšení z jízdy v každém  tak údržbu, ale též specializované
                                ročním období – i v tom zimním.  opravy nebo montáž příslušenství.
                                A můžete ho ještě zvýšit. Například  To vše nejen pro aktuální modely
                                dokonale navrženým příslušenstvím  Porsche, ale též pro youngtimery či
                                nebo přesně vašemu modelu  veterány. Kdo jiný by měl znát tyto
                                přizpůsobenou nabídkou servisních  vozy lépe než ten, kdo je vyvinul
                                služeb. Porsche Servis zajistí vašemu  a následně vyrobil?
                                vozu dlouhou životnost. Do detailů
                                http://fascinace.porsche.cz/zimni-kontrola
                                                         5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10